Bộ trưởng Tài chính tiếp tục trả lời chất vấn

Cuối phiên chất vấn sáng nay, bà Leo Thị Lịch (Bắc Giang) đề nghị Bộ trưởng Tài chính cho biết “trách nhiệm khi để cổ phần hoá chậm”.

Ông Nguyễn Đại Thắng, đại biểu tỉnh Hưng Yên cũng nhận xét, năm 2021 thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 4.402 tỷ đồng, bằng 11% dự toán. Như vậy, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra.

“Bộ trưởng cho biết nguyên nhân do đâu và giải pháp để thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp bảo đảm đạt mục tiêu đề ra”, ông chất vấn.

Ho-Duc-Phoc3-jpeg-3746-1654672103.jpg

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn, ngày 8/6. Ảnh: Hoàng Phong

Trả lời, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, lý do khiến cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước chậm từ năm 2018 đến nay, là do hồ sơ cổ phần hoá không được lập, phương án cổ phần hoá không được phê duyệt. Vướng mắc chính là đánh giá giá trị doanh nghiệp, phương án sử dụng đất do UBND các tỉnh, thành phố gần như không phê duyệt và giải quyết những tồn tại ở các doanh nghiệp trước khi cổ phần hoá.


Source link