Bố trí mặt bằng đây ạ. Để ra được phương án này, cả chủ nhà và tknt đều nhũn não…

Bố trí mặt bằng đây ạ. Để ra được phương án này, cả chủ nhà và tknt đều nhũn não, và có biết bao điều phải thỏa hiệp 🤣Source