Bếp phụ nấu bếp ga, có đầy đủ: giá bát, vòi rửa nóng lạnh, lọc nước, giá để đồ! …

Bếp phụ nấu bếp ga, có đầy đủ: giá bát, vòi rửa nóng lạnh, lọc nước, giá để đồ! Lúc làm nhà, chồng mình toàn bảo, chủ yếu nấu ở bếp phụ thôi, cho nhà đỡ mùi, vậy mà xây xong 8 tháng nay chưa thấy nấu lần nào!

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Source