Bên cạnh bếp là cửa lùa ra sân vườn và có 1 bức tường xanh có logo vợ chồng mình…

Bên cạnh bếp là cửa lùa ra sân vườn và có 1 bức tường xanh có logo vợ chồng mình. Mục tích để có 1 view mát mắt khi ăn và mỗi khi chụp ảnh check in lúc có bạn bè ngồi ăn là dính vào logo.Source