Ban quản lý nay cúp điện quên mở máy bơm. Này mà làm cái tiệm sữa xe trước chung…

Ban quản lý nay cúp điện quên mở máy bơm. Này mà làm cái tiệm sữa xe trước chung cư hết bài nhỉ 🤣🤣🤣🤣. 1 chung cư ngoài hà hội.
Nguồn trên mạng ;)). Chưa kịp lưu nguồn thấy hay share để mọi người cùng bạn luận.


Source