Ảnh hoàn thiện mới nhất khi lên điện ạ, em thích lung linh nên lắp nhiều điện, c…

Ảnh hoàn thiện mới nhất khi lên điện ạ, em thích lung linh nên lắp nhiều điện, chỉ có dịp gì mới bật chứ bật lên hết thì chắc chết tiền điện.😄
Cái màu nâu dưới mái hiên t2+3 là em sơn giả gỗ của Jotun, nhà em dùng Jotun hết. Lúc đầu cũng muốn làm lam gỗ nhựa nhưng chi phí cao quá nên thôi. may mà hỏi dc mã sơn của bác trong hội nên sơn giống nhà bác ấy.Source