AE ĐÂU THẤY CẢNH NÀY NGỒI ÔM FB XOÁ NÀY XOÁ KIA CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT : ĐẰNG SA…

AE ĐÂU THẤY CẢNH NÀY

NGỒI ÔM FB XOÁ NÀY XOÁ KIA

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT : ĐẰNG SAU NHỮNG CÚ SPAM CỦA BẠN LÀ ĐỘI NGŨ ADMIN/MOD LẦM LŨI XOÁ HƠN 1000 NGÀY QUASource