à quả bậc thang bay mà dày quá nên thành bò chứ không phải bay nữa. Tham khảo tư…

à quả bậc thang bay mà dày quá nên thành bò chứ không phải bay nữa🤣. Tham khảo tư vấn đủ kiểu vì em thích kiểu bậc bay của bên Bê tông dẻo lắm, mỗi tội là chưa thấy nhà ai làm và vật liệu mới nên không ai đồng ý theo em😭, cãi nhau nhiều nhất về cái cầu thang này nhưng em vẫn thích nên chồng chiều cho làm theo kiểu cổ truyền, đổ liền bậc theo dầm lúc xây tường. Bác thợ còn bảo người ta tiến lên, nhà mày thì lùi lại thời năm 80 mà tức. Nhưng nói chung đội thợ nhà e làm cũng rất có tâm và chiều nhà chủ 😍Source