3 năm sưu tầm sen chỉ để có được bình hoa cắm mỗi ngày bao vất vả gian nan làm …

3 năm sưu tầm sen chỉ để có được bình hoa cắm mỗi ngày 🙂 bao vất vả gian nan làm bùn, khuân lên tầng thượng, … giờ là quãng thời gian hưởng thành quả 🙂
Mời cả nhà ngắm các em sen nhà em 🙂 ở đây là 1/5 số sen nhà e có thôi :))Source