200 triệu + 50m2 + sức người và sự quyết tâm = tổ ấm trong mơ???? Nghe thì rất …

200 triệu + 50m2 + sức người và sự quyết tâm = tổ ấm trong mơ????

Nghe thì rất vô lý nhưng đó là hiện thực, cuộc sống chẳng cần phải những điều quá to tát, đôi khi chỉ cần dồn hết bàn tay, khối óc (và tiền tiết kiệm) chúng ta đều có thể biến điều không thể thành có thể.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng là cả một hạnh phúc.
——Source